Gobierno Vasco

GOI-MAILAKO ZIKLOAK

 • hernanilanh.eus

Goi Mailako Zikloak 2 urtetan ikasten dira, enpresetan praktikak egiten dira eta espezialitate horretan goi mailako titulazioa lortzeko aukera eskaintzen dute.

Gure ikastetxean Goi-Mailako 3 titulazio eskaintzen dira:


Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Fabrikazio mekaniko lanbide-arloaren logoaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 360 ordu lantokietan.

Lanbide-arloa: Fabrikazio mekanikoa

HELBURUA  
 Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: fabrikazio mekanikoko produktuak, txapa prozesatzeko tresnak, eta polimeroetarako, galdaketa­ko, forjaketako, estanpazioko edo pulbimetalurgiako moldeak eta ereduak diseinatzea; kalitatea ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko araudia betez.

 Teknikari honek, betiere, arkitektoen, injineruen edo lizentziatuen eta/edo arkitekto teknikoen, injineru teknikoen edo diplomatuen ikuskapenarekin jardungo du.

 

LANBIDE HAUETAKO EDOZEIN IZAN DEZAKEZU:  

 • Delineatzaile proiektugilea.
 • CADeko teknikaria.
 • Produktuak garatzeko teknikaria.
 • Matrizeak garatzeko teknikaria.
 • Tresnak garatzeko teknikaria.
 • Moldeak garatzeko teknikaria.
 • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.
Ikasle bat ordenagailua erabiliz diseinatzen
 

HAUXE IKASI BEHARKO DUZU

Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa
6
198
Produktu mekanikoen diseinua
9
297
Fabrikazioaren automatizazioa
6
198
Fabrikazio mekanikoko teknikak
6
198
Laneko prestakuntza eta orientabidea
3
99
Bigarren ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua
12
240
Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua
6
120
Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua
7
140
Ingeles teknikoa
2
40
Enpresa eta ekimen sortzailea.
3
60
Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua
 
50
Lantokiko prestakuntza
35
360


Eskuorria: Fabrikazio Mekanikoko Diseinua


Sistema Elektroteknikoak eta Automatizatuak

Elektrizitatea eta Elektronika lanbide-arloaren logoaIraupena:     2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 360 ordu lantokietan.

Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta elektronika


HELBURUA:  
 Lanbide-irudi honek eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, makina elektrikoak, sistema automatizatuak, behe-instalazio elektrikoak eta sistema domotikoak muntatzera eta mantentzera zuzentzen diren enpresa txikietan eta ertainetan egingo du lan, batez ere pribatuetan, eta nork bere kontura zein besteren kontura.
 
ARLO PROFESIONAL HAUETAN LAN EGITEKO AUKERA IZANGO DUZU: 
 • Proiektu elektroteknikoetako teknikaria.
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Lokal berezietarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Kanpoko argiteriako instalazioen proiektugilea.
 • Erdi-tentsioko eta transformazio-zentroetako energia elektrikoa banatzeko linea elektrikoen proiektugilea.
 • Eguzki-instalazioen sustatzailea.
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako antena- eta telefonia-instalazioen proiektugilea.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalazio elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
 • Tresneria eta instalazio elektroteknikoak eta automatikoak ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Kanpoko argiteria-instalazioak ikuskatzeko teknikaria.
 • Instalazio elektroteknikoetako obrako langileburua.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalatzaileen taldeburua.
Automata eta ordenagailuarekin lanean
 
HAUXE IKASI BEHARKO DUZU
 
Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak
5
165
Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak
6
198
Instalazio elektrikoetako dokumentazio teknikoa
2
66
Sistema eta zirkuitu elektrikoak
5
165
Instalazio elektrikoen konfigurazioa
6
198
Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa
3
99
Laneko prestakuntza eta orientabidea
3
99
 
 
 
Bigarrengo ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
Instalazio domotikoetako eta automatikoetako teknikak eta prozesuak
7
140
Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena
8
160
Instalazio domotikoen eta automatikoen konfigurazioa
10
200
Sistema elektroteknikoetako eta automatizatuetako proiektua
-
50
Ingeles teknikoa
2
40
Enpresa eta ekimen sortzailea
3
60
Lantokiko prestakuntza
-
360

 

Oinarrizko Curriculum Diseinua
Lan ezarpena
Eskuorria: Sistema Elektroteknikoak eta Automatizatuak

 

Animazio Soziokulturala eta Turistikoa

aurrekoa - gora

Gizarte eta Kultura Zerbitzuak lanbide-arloaren logoaIraupena:  2000 ordu bi ikasturte, hauetatik 360 ordu lantokietan.

Lanbide-arloa: Gizarte eta kultura zerbitzuak


HELBURUA:

Giza garapenerako esku-hartze proiektuak programatu, antolatu, dinamizatu eta ebaluatu. Horretarako talde dinamikak aplikatuz eta giza baliabideak, kulturalak eta aisialdirako baliabideak erabiliz.

 

ZIKLOA EGIN ONDOREN UNIBERTSITATEKO IKASKETA HAUEK EGIN DITZAKEZU ZUZENEAN: 

 • Psikologiako Gradua
 • Soziologiako Gradua
 • Pedagogiako Gradua
 • Gizarte Hezkuntzako Gradua
 • Haur Hezkuntzako Gradua
 • Lehen Hezkuntzako Gradua
 • Gizarte Laguntzako Gradua
 • Lanbide Terapiako Gradua.

Ikasleak mural bat margotzen
HONAKO ARLO PROFESIONALETAN LAN EGITEKO AUKERA IZANGO DUZU:

 • Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko koordinatzailea eta zuzendaria.
 • Kanpalekuen, gazte-aterpeen, kolonia-etxeen, abeletxe-eskolen, gaztelekuetako gelen eta natura-eskolen koordinatzailea eta zuzendaria.
 • Gizarte- eta kultura-animatzailea.
 • Gizarte-dinamizatzailea.
 • Elkarte-sektorerako aholkularia.
 • Gizarte-teknikaria.
 • Kultura-zerbitzuetako teknikaria.
 • Gazteentzako informatzailea.
 • Hoteleko animatzailea.
 • Ikuskizunetako eta gau-jaietako animatzailea.
 • Turismo-konplexuetako aire zabaleko olgeta-jardueren animatzailea.
 • Turismo-animazioko saileko burua.
 

 

IKASI BEHARKO DUZUNA:

Modulua (ikasgaia)
gutxigorabeherako orduak
Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak
132
Animazio turistikoa
140
Kultura-animazioa eta -kudeaketa
200
Animazio soziokulturalaren testuingurua
132
Gizarte-garapena
132
Talde-dinamizazioa
132
Enpresa eta ekimen sortzailea
60
Lantokiko prestakuntza
360
Laneko prestakuntza eta orientabidea
99
Gazteentzako informazioa
100
Ingelesa
165
Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea gazteekin
100
Gizartean parte hartzeko metodologia
132
Lehen laguntzak
66
Animazio soziokulturaleko eta turistikoko proiektua
50Eskuorria: Animazio Soziokulturala eta Turistikoa
© Hernaniko Lanbide Eskola, CIFP Gizarte Berrikuntzako LHII, Karmelo Labaka 7
Telefonoa: 943551958 (101) | Telefonoa: 943551958 (202) | Fax: 943330550 | idazkaritza@hernanilanh.eus