Gobierno Vasco

ERDI-MAILAKO ZIKLOAK

 • hernanilanh.eus

Erdi Mailako teknikari titulazioa bi urtetan ikasten da, enpresetako praktikak barne. Titulazio hau 2. mailako teknikari bezala homologatuta dago.

Gure ikastetxeak Erdi-Mailako 3 titulazio eskaintzen ditu:


 

Mantentze-lan Elektromekanikoa

Instalatze eta Mantentze Lanak lanbide-arloaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.

Lanbide-arloa: Instalatze eta mantentze lanak

HELBURUA:  
  Makineriaren eta industria-ekipoaren mantenimendua eta konponketa kalitate- eta segurtasun-baldintzetan eta eskatutako epeetan egitea. Linea automatizatuen produkzioa eskatutako kalitate, kopuru eta epeetan lortzea, giza baliabideak koordinatuz eta ekipoak eta produkzio-sistemak fidagarritasun- eta erabilgarritasun-baldintzetan mantenduz. Makineriaren eta industria-ekipoaren muntaia eta plantako instalazioa egitea, saldu ondoko zerbitzu teknikoa kalitate- eta segurtasun-baldintzetan eta eskatutako epeetan emanez.

 

LAN MUNDUAN ZEREGIN NAGUSIAK: 

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea.
 • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria.
Pieza ezberdinak eskuetan
 

HAUXE IKASI BEHARKO DUZU

Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak
 7
231
Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak
 8
264
Ingeles teknikoa
 1
 33
Muntaia- eta mantentze-lan elektriko/elektronikoak
 7
231
Fabrikazio-teknikak
 7
231
Bigarren ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
Enpresa eta ekimen sortzailea
 3
 63
Lantokiko prestakuntza
 5
380
Laneko prestakuntza eta orientabidea
 5
140
Linea automatizatuen muntaia- eta mantentze-lanak
 8
168
Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak
 3
60
Lotura- eta muntaia-teknikak
 5
50
Lantokiko prestakuntza
380

Eskuorria: Mantentze-Lan ElektromekanikoaInstalazio Elektrikoak eta Automatikoak

Elektrizitatea eta Elektronika lanbide-arloaren logoaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.

Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta elektronika

 


Titulazio hau hasierako lanbide-heziketari dagokio, Eskaintza Partzialaren modalitatean eskaintzen da, lanean ari direnei Erdi Mailako Instalazio Elektrikoetan eta Automatikoetan Teknikaria titulua eskuratzeko ikasketak egitea errazteko. Ikasturte bakoitzean zikloko modulu (ikasgai) gutxi batzuk eskaintzen dira, urtero ezberdinak, arratsaldeko ordutegiarekin.

 


Informazioa zabalagoa "Eskaintza Partziala" atalan.
Ikasle bat koneksioak doitzen

 

 

Mekanizazioa

Fabrikazio mekaniko lanbide-arloaren logoaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.

Lanbide-arloa: Frabrikazio mekanikoa


HELBURUA:  
Titulu honen gaitasun orokorra da txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta.

ARLO PROFESIONAL HAUETAN LAN EGITEKO AUKERA IZANGO DUZU: 

Lanbide-ingurunea Irudi  profesional  honek  metalak  transformatzeko  industrietan  egiten  du  lan.  Industria  horiek makineria  eta  ekipo  mekanikoak, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoak, eta industria-sektoreari dagokion garraio-materiala eraikitzeko azpisektoreen barruan daude.
 • Makina-erreminten langile doitzailea.
 • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
 • Metalak lantzeko makinen eragilea.
 • Makina-erreminten eragilea.
 • Industria-roboten eragilea.
 • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
 • Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea.
Ikasleak tornuekin mekanizatzen
 
HAUXE IKASI BEHARKO DUZU
 
Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
Mekanizazio-prozesuak
 5
165
Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa
11
363
Sistema automatizatuak
 5
165
Metrologia eta saiakuntzak
 4
132
Interpretazio grafikoa
 4
132
Ingeles teknikoa
 1
 33
 
 
 
Bigarrengo ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
12
252
Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa
10
210
Laneko prestakuntza eta orientabidea
 5
105
Enpresa eta ekimen sortzailea
 3
 63
Lantokiko prestakuntza
 
380

Eskuorria: Mekanizazioa

© Hernaniko Lanbide Eskola, CIFP Gizarte Berrikuntzako LHII, Karmelo Labaka 7
Telefonoa: 943551958 (101) | Telefonoa: 943551958 (202) | Fax: 943330550 | idazkaritza@hernanilanh.eus